Reis- en aanvullende voorwaarden Asian Luxury

Asian Luxury is een handelsnaam van African Luxury BV. African Luxury BV (KVK:51002256) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie hierover.

Al onze reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Zodra je bij ons boekt stem je automatisch in met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden van African Luxury (h.o.d.n. Asian Luxury).

 Aanvullende voorwaarden African Luxury (h.o.d.n. Asian Luxury)

De navolgende bepalingen zijn door African Luxury b.v. (h.o.d.n. Asian Luxury) zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

(Aan)betaling

Als wij het ingevulde en ondertekende boekingsformulier hebben ontvangen gaan wij over tot het definitief vastleggen van de reservering. Wanneer alle reisonderdelen zijn bevestigd, sturen wij je een boekingsbevestiging en tegelijk factuur. Wij vragen je beleefd om ervoor te zorgen dat het aan te betalen bedrag, 50% van de totale reissom, binnen vijf (5) dagen na factuurdatum is bijgeschreven op onze rekening bij de Rabobank, Amstel en Vecht.

Als je zelf de intercontinentale vliegtickets koopt volstaat een aanbetaling van 30% van de totale reissom. In verband met een voorspoedige afwikkeling van de reisovereenkomst dient het restant van de reissom uiterlijk zes (6) weken voor vertrekdatum te zijn betaald. Als de reisovereenkomst binnen de termijn van zes (6) weken voor vertrekdatum tot stand komt dient terstond de gehele reissom te worden voldaan.

Herroepingsrecht

Bij het afsluiten van een reisovereenkomst met African Luxury/Asian Luxury heb je geen wettelijke bedenktijd. Wij attenderen je er op dat je bij boeking een overeenkomst aangaat door van “definitieve boeking” gebruik te maken. Zodra je de boekingsbevestiging en/of factuur van ons hebt ontvangen is de boeking definitief en zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren van de reisovereenkomst door de reiziger dient te allen tijde schriftelijk te worden gedaan. Als je een annuleringsverzekering met pakketdekking afsluit en je moet annuleren vanwege een geldige reden, dan worden de annuleringskosten door de verzekeraar vergoed. Als je kiest om de reis- en/of annulerings- verzekering af te sluiten door tussenkomst van African Luxury/Asian Luxury, dan wordt de polis ondergebracht bij de Europeesche verzekerings-maatschappij.

Annuleringskosten

  • tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de totale reissom;
  • van 42 dagen en tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom;
  • van 30 dagen en tot 15 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom;
  • van 15 dagen en tot 8 dagen voor vertrek: 90% van de totale reissom;
  • van 8 dagen voor en tot en met de dag van vertrek: 100% van de totale reissom.

Stichting Garantiefonds Reisgelden. (SGR)
African Luxury b.v.
(KvK 5100.2256) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds. (CFR)
African Luxury b.v.
(KvK 5100.2256) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet
volledig kunnen uitvoeren;

– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen.
En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Datum laatste wijziging: vrijdag 29 juni 2018